Plåttak Linköping

Plåttak som målas

Inom servicegruppen Nordisk Yta har Måleri-Hantverkarna i Linköping möjligheten att erbjuda våra kunder takmålning med 10 års garanti. Då taket är husets mest utsatta del är det viktigt att färg och utförande håller god kvalitet. Vackra tak förgyller dessutom en fastighet så för oss är kombinationen av det estetiska och funktionella viktigt för att du ska få ett tak som bibehålls under en lång tid. För att få ett så bra resultat som möjligt använder vi på Måleri-Hantverkarna i Linköping oss av Noxyde när vi arbetar.

Noxyde

Färgbeläggningen utsätts ständigt för hårda påfrestningar av väder och vind, UV-strålning, föroreningar och hastiga temperaturväxlingar. Detta leder till ökad korrosionshastighet och sakta men säkert bryts de flesta färgtyper ned av dessa förhållanden. Genom att välja Noxyde undviker du dessa problem och skapar en yta som långsiktigt skyddar och bevarar den underliggande plåten. Ytan behåller dessutom sin huvudsakliga kulör.

Noxyde är en unik produkt vars tätande och skyddande funktion under mer än 30 års tid har visat sig bestå. Vid behov av renovering behöver inte den befintliga Noxyde-beläggningen avlägsnas. Den redan befintliga rengörs, skador punktbättras och ett nytt uppfräschande skikt av Noxyde kan åter appliceras. Noxyde ger således den lägsta tänkbara underhållskostnaden över tid och kostnaden för en Noxyde-beläggning kan ofta fördelas över 15-20 år.

Rostskydd

Med aktivt rostskyddspigment (zinkfosfat) och en bestående täthet erhålls ett korrosionsskydd av absolut toppklass, även i de mest korrosiva miljöer såsom städer och industriområden. Utsatta ytor som skarpa hörn och stående falsar där korrosionen ofta börjar ges samma skydd tack vare produktens förmåga att fylla och omsluta. Noxyde är godkänd för korrosivitetsklass C5-m med beständighet HÖG enligt ISO 12944, det finns det inga andra plåtfärger som är.

Garantier

Företagen inom Nordisk Yta lämnar alltid 10 års garanti på tak som vi behandlar med ultrahögt tryck och Noxyde.

Kontakta oss för mer information

Mats Andersson

013 – 36 44 71

Vanliga frågor om plåttak

Vad är Noxyde och varför är det fördelaktigt att använda det för takmålning?

Noxyde är en färgbeläggning som erbjuder långsiktigt skydd mot väderpåverkan och korrosion för tak. Dess fördelar inkluderar ett aktivt rostskydd, hög täthet samt långvarig kulörbevarande egenskaper.

Hur länge har Noxyde visat sig vara effektivt som skydd för tak?

Noxyde har bevisats vara effektivt i över 30 år med dess tätande och skyddande egenskaper som bevarar takets yta och ger långsiktigt skydd mot korrosion och väderpåverkan.

Behöver beläggningen avlägsnas vid renovering?

Nej, vid behov av renovering behöver inte den befintliga Noxyde-beläggningen avlägsnas. Den kan rengöras, skador punktbättras och sedan appliceras med ett nytt skikt av Noxyde för att bibehålla och förnya takets skyddsegenskaper.

Vilken typ av garanti erbjuds för takmålning i Linköping?

Företagen inom Nordisk Yta erbjuder en 10-årig garanti för tak som behandlas med ultrahögt tryck och Noxyde, vilket säkerställer kundernas förtroende för resultatets kvalitet och långsiktiga hållbarhet.