Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vardagsrum med gråa väggar

Företagen inom Nordisk Yta kan välja att vara kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001. Det innebär bland annat att våra tjänster kännetecknas av god kvalitet, med hänsyn tagen till miljö och arbetsmiljö.

Logga för SBCERT

Verksamhetsmål

Vi arbetar också med att sätta konkreta verksamhetsmål, som vi genomför via handlingsplaner som följs upp och utvärderas. Samtliga anställda ansvarar för att vi arbetar på detta sätt. Medarbetarna personifierar företaget och har ett stort ansvar gentemot dig som kund och deras kompetens säkerställs via rollbefattningskrav och fortlöpande utbildningar.

Här kan du läsa vår verksamhetspolicy:

Färgvalskarta för ommålning